Türkiye’de Saç Ekimi

Türkiye’de Saç Ekimi

Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi, saç dökülmesi yaşayan ve saçlarını kaybeden erkek ya da kadınların başvurdukları en etkili yöntemlerden biridir. Günümüzde çevresel, genetik ya da vitamin eksikliğinden kaynaklı saçlarında kelleşme veya seyreklik yaşayan pek çok insan vardır. Erkeklerde saç dökülmesi, genetik yatkınlığı olan bireylerde erkeklik hormonuna olan duyarlılığı ifade eden “Androgenetik Alopesi” sebebiyle gerçekleşir. Genellikle 20-30lu yaşlarda başlayan saç dökülmesi veya incelmesi, erkeklerde ön saç çizgisinin gerilemesine ve tepe bölgesinin açılmasına sebep olur. Kadınlarda saç dökülmesi ise genetik ve hormonal faktörler, B12 ve demir eksiklikleri gibi faktörlerden ötürü gerçekleşir. Öte yandan hamilelik ve menopoz dönemlerinde kadınların yaşadığı hormonal değişiklikler sebebiyle de saç dökülmeleri gerçekleşebilmektedir. Kadınlarda saç dökülmesi sonrası saçlarda incelme, saçların orta kısmının açılması gibi durumlar ortaya çıkmaktadır.

Saç ekimi, stres, genetik veya çevresel faktörlerden ötürü saç dökülmesi yaşayan erkek ya da kadınlara uygulanan estetik ve cerrahi bir işlemdir. Saç ekimi prosedüründe, hastaların donör bölgelerinden alınan saçlar, kelliğin veya incelmenin olduğu kısma ekilmektedir.

hair transplant turkey
Hair Transplant Costs in Turkey?

Hair transplant costs vary according to the methods applied in Turkey. Hair transplant costs vary according to the clinic preferred by the patient, the location of the clinic, hair loss analysis, how many grafts will be used during the transplant process, and the hair transplant technique to be used.
The clinic is one of the most important factors in hair transplant costs. Even the location of the hair transplant clinic, whether it is in the city center or not, affects the transplant prices. On the other hand, each hair transplant clinic has a different service concept. Accordingly, there are differences in the service package offered.
For example, hair transplant clinics in Turkey offer hair transplant fees as a package. Patients are offered a service where they stay in a 5-star hotel during the hair transplant procedure. In addition, a private vehicle is allocated for the transfer of patients from the hotel to the clinic. In this way, patients can access the services offered at the hotel such as breakfast, spa, and gym together with the hair transplant procedure. In countries where hair transplant procedures are performed such as Canada, USA, and England, accommodation and transfer fees are kept separate from the hair transplant procedure. In this sense, hair transplant becomes quite costly. However, the cost of hair transplant in Turkey is quite advantageous in this sense.

Sapphire FUE and DHI hair transplant methods are frequently used in hair transplant. Sapphire FUE is transplanted using sapphire-tipped pens. Sapphire is preferred because sapphire is a precious metal found in nature, its durable structure, its close-to-natural structure compatible with the skin and its minimal damage to the skin. Sapphire FUE method is quite advantageous compared to hair transplant with steel tips. Hair transplant with steel tips damages the vessels under the scalp and causes more complications on the scalp. However, in the Sapphire FUE method with Sapphire tips, the scalp is damaged much less. Therefore, it is recommended that patients prefer the Sapphire FUE hair transplant method, which is the latest innovation among hair transplant methods. In this respect, hair transplant procedures performed with Sapphire tips increase depending on the cost.

DHI hair transplant method is a direct hair transplant method performed with implanter pens called Choi Pen. In DHI hair transplant, hair transplant is performed without the need to open a channel. In this way, more frequent hair transplant can be performed. Patients can thus achieve a natural and dense hair appearance. DHI hair transplant method, on the other hand, is not used in many operations, the number of teams performing the procedure is high and the price increases depending on the cost of the Choi Pen used.


The price policy in hair transplant varies depending on the method, hair transplant technique, session and clinic. Accordingly, hair transplant prices in Turkey vary between 3,000 and 4,000 dollars. This price is quite affordable compared to hair transplant costs in European countries, Canada and USA.

Saç Ekimi Tarihçesi

Saç Ekimi metotları, hastanın saç dökülme paterni, hastaya uygun saç çizgisi veya ekilecek greft sayısına göre farklılık göstermektedir. Günümüz teknolojisi ve tıbbi alanda gerçekleştirilen yenilikler sayesinde saç ekiminde kalıcı ve güvenilir yöntemler keşfedilmiştir. Saç ekimi teknolojisi 1930lu yılından beri geliştirilen bir uygulamadır. İlk saç ekimi uygulaması Japon dermatolog Dr Okuda tarafından uygulanmıştır. Dr Okuda savaştan kurtulan cilt yanıkları ve hasarları olan hastalarına saç ekimi yöntemini uygulamıştır. 1952 yılına gelindiğinde ise saç ekimi yöntemleri Amerika’da tanınmaya başlamış ve Amerikan doktor Norman Orentreich ilk saç ekimi işlemini gerçekleştirmiştir. Dr Orentreich, uyguladığı ekim işleminde kafa arkasında bulunan saç dökülmesine karşı dirençli saç köklerini, kelleşmenin olduğu bölgelere eker. Böylece saçsız bölgede dirençli saçlar tıpkı kafa arkasındaki saçlar gibi dirençli bir şekilde büyümeye devam eder. Ancak Dr Orentreich’in kullandığı saç ekim yönteminin dezavantajı, doğal bir saç görünümü vermemesiydi. Bu yöntemde 4 mm uzunluğundaki saç kökleri kullanıldığı için hastalara ekilen saçlar “Baby Doll” görünümüne sahipti ve doğal bir görünüm vermiyordu.

1980li yıllara gelindiğinde ise “micro greft” ve “mini greft” kullanımı ile ön saç çizgisinin duruşunda doğal bir görünüm elde edilmeye başlandı. Böylece, donör bölgeden alınan çok sayıda greftin, saçsız kısma ekilmesiyle çok daha doğal ve sağlıklı bir görünüm elde edildi.

Saç Ekimi Metotları Nelerdir?

Saç ekimi için kullanılan yöntemler günümüzde geliştirilen son tıbbı yöntemleri kapsamaktadır. Geçmişte doğal olmayan ve kafa derisinde izler bırakan saç ekimi teknikleri yerine günümüzde doğal saç bitişlerinin yakalandığı, minimum yara izine sahip, ağrısız yöntemler kullanılmaktadır.

Saç ekiminde kullanılan metotlar FUE, Safir FUE ve DHI yöntemleridir. FUE yöntemi dönor bölgedeki saçların nasıl alındığını gösterirken Safir FUE ve DHI yöntemleri saçın donör bölgeden saçsız bölgeye transfer edilmesinde kullanılan yöntemleri gösterir.

Saç ekimi estetik bir müdahale olduğu kadar mikro-cerrahi bir işlemdir de. Cerrahi bir işlem olduğundan anesteziye ihtiyaç duyulur. Ancak tüm vücudu uyuşturan ve hastanın bilinçsiz kalmasına sebep olan anestezi yerine sadece kafa derisine uygulanan ve hastanın bilinçli olduğu lokal anestezi işlemi uygulanır. Saç ekimi basit bir cerrahi işlem olsa da bazı yan etkileri ve komlikasyonlara sahiptir. Bu yüzden deneyimli doktorlar ve saç ekimi uzmanları tarafından gerçekleştirilmelidir. Hastaya uygulanacak saç ekim metodu, hastanın saç kaybı miktarı, donör bölgenin yeterlilik oranı, hastanın yaşı ve sağlık durumu gibi birçok faktöre bağlı olarak saç ekim uzmanları tarafından karar verilerek seçilir. Saç ekim metodları ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

fue hair transplant

Fue Metodu Nedir?

FUE Saç ekimi, saç ekiminde dünya çapında başarısı kanıtlanmış bir ekim metodudur. FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) metoduyla kalıcı ve doğal saçlara erişmeniz mümkündür. Saç ekimi cerrahisiyle ilgilenen doktorlar iki kulak arasında bulunan saçların genetik olarak dökülmeye dirençli saçlar olduğunu keşfetmişlerdir. Erkek tipi dökülme sebebiyle saçlarının ön kısmı ve tepe bölgesinde saç kayıpları yaşayan kişilerde bile kafa arkasındaki bu bölge dökülmez.

FUE saç ekim yönteminde ise dökülmeye karşı dirençli olan kafa arkasındaki saçlar, mikro motor kalemlerle tek tek çıkartılır ve ön bölgedeki saçsız bölgelere ekilir. Donör bölgedeki saç kökleri mikro motor aracılığıyla çıkarıldıktan sonra belli bir süre özel solüsyonlarda bekletilirler. Daha sonrasında ise saçsız bölgede açılan kanallara ekilirler.

hair transplant turkey
Safir Metodu Nedir?

Safir (FUE) Saç Ekim metodu, incelmiş ve kelleşmiş saç bölgesini tedavi etmek amacıyla kullanılan estetik cerrahi bir metottur. Safir saç ekim yönteminde, greftler mikro motorlar aracılığıyla dönor bölgeden teker teker çıkarılır ve açılan mikro kanallara Safir Uç’lu kalemler yardımıyla ekilirler. Bu yöntemle kelleşmiş ve seyrekleşmiş bölgeden doğal ve kalıcı güçlü saçların çıkması hedeflenir.

Safir uç’lu kalemler saç ekim metotları arasında en gelişmiş yöntemlerden biridir. Safir, doğada bulunan değerli taşlardan biri olmakla birlikte dayanıklı ve sert yapısıyla bilinir. Safir uç’lu kalemler, kafa derisine uyumlu, doğal ve yumuşak yapısıyla saç derisine çok daha az hasar bırakırlar. Geçmişte kullanılan Çelik Uç’lu kalemler, kafa derisinde bir takım komplikasyonlara ve derin kesilere sebep oluyordu. Safir uç’lu kalemler ise doğal ve yumuşak yapısı sayesinde saçlı deride en az hasara sebep olurlar. Safir FUE saç ekim prosedürü sayesinde saç ekim operasyonları daha sağlıklı ve rahat bir şekilde tamamlanır.

DHI Metodu Nedir?

DHI saç ekim metodu, Choi kalemler yardımıyla, kanal açılmadan yapılan direkt saç ekim metoduna verilen isimdir. Adından da anlaşılacağı üzere “direkt saç ekim” yönteminin en büyük farkı kanal açılmadan saç ekimi yapılmasıdır. DHI saç ekimi bazı kaynaklarda tıraşsız saç ekimi veya Choi kalem tekniği olarak da geçer. Bu metodun en büyük avantajı saçlı bölgeye de saç ekimi yapılmasına izin vermesidir. DHI yöntemi seyrelmiş saç derinizdeki boşlukları doldurmak, daha yoğun ve gür saçlar elde etmek için kullanılır. FUE saç ekim yöntemine göre en büyük farkı kanal açılmamasıdır. Kanal açılmadan yapılan saç ekimlerinde daha sık ve yoğun bir saç görünümü elde etmek mümkündür. DHI saç ekim metodu saçlarını kaybeden ancak tüm saçlarını tıraş etmek istemeyen kadın ve erkeklerin özellikle tercih ettiği bir yöntemdir. DHI saç ekim metodu ile saç dökülmesiyle incelen, kelleşen saçların yerine yoğun ve doğal görünümlü saçların çıkması an meselesidir.

FUE, Safir FUE, DHI Saç Ekim Metotları Arasındaki Fark Nedir?

FUE, Safir FUE ve DHI saç ekim metodları arasındaki fark saç ekimi konusunda merak edilen sorular arasındadır. FUE tekniği esasında bir saç ekim yöntemi değil, saç çıkartma ya da saç toplama yöntemidir. FUE saç ekim metodu ile donör bölgedeki saçlar toplanır ve özel bir solüsyonda bekletilirler.

FUE Safir ve DHI Saç ekim yöntemleri ise çıkarılan bu saçların nasıl ekildiğini ifade eden saç ekim yöntemleridir. FUE Safir tekniğinde, Safir uçlu kalemler yardımıyla kafa derisinde kanallar açılır ve donör bölgeden alınan greftlerin açılan kanallara yerleştirilir.

DHI veya tıraşsız saç ekim yönteminde ise Choi kalemler kullanılır ve önceden açılan kanallara gerek duyulmaksızın direkt saç ekimi yapılabilir. Bu yöntemle donör bölgeden toplanan greftler (saç kökleri) Choi kalemin ucuna yerleştirilir ve saçsız bölgeye ekilirler. Günümüzde her iki yöntemle uygulanan saç ekim prosedüründe başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Sakal Ekimi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Sakal, erkeklerin görünümünü oldukça değiştiren bir unsurdur. Gür ve sağlıklı sakallara sahip olmak maskülenliğin bir göstergesi olduğundan son yıllarda sakal bırakmak oldukça moda haline gelmiştir. Ancak sakalı çıkmayan ya da seyrek sakallara sahip olan erkeklerin sayısı az değildir. Sakallarında dökülme yaşayan, yara ya da yanık sebebiyle sakallarının bir kısmını kaybeden ya da sakalı hiç çıkmayan erkekler sakal ekimi yöntemiyle kalıcı ve ömür boyu kullanabilecekleri sakallara kavuşabilirler.

 

Devamını Oku

Sakal ekimi operasyonu, donör bölge olarak belirlenen kafa arkasından alınan sağlıklı ve gür saçların FUE yöntemi ile sakal kaybı yaşanan noktalara nakledilmesiyle gerçekleştirilir. Sakal ekimi yapılmadan önce hastanın yüz şekline uygun bir şekilde sakal planlaması yapılır. Ardından lokal anestezi yapılarak sakal ekimine başlanır. Lokal anesteziyle gerçekleştirilen operasyon 7-8 saat sürmektedir. Operasyon sonrasında hasta, sakallarını istediği gibi tıraş edebilir.

Sakal ekimi, 18 yaşından büyük olan, sakalı hiç çıkmamış, seyrek sakalları olan, yara ya da yanık sonucu sakallarının bir kısmını kaybetmiş kişilere yapılabilir. Ancak şeker ve kalp hastaları, hormonal rahatsızlıkları olan kişiler doktor muayenesinden sonra sakal ekimi yaptırmalıdır.

Sakal ekimi işleminde sakalların alınma işlemi mikro FUE yöntemiyle yapılmaktadır. Ardından kanalların açılması ve saç köklerinin ekilmesi ise Safir FUE yöntemiyle yapılır. Sakal veya bıyık ekimi sonrası iyileşme süreci oldukça hızlıdır. İşlem sonrası sakal ya da bıyıklarda herhangi bir yara izi kalmaz. Ekim sonrası ciltte kızarıklık, kuruluk ve şişlik gibi geçici etkiler görülebilir ancak bunlar etkisini birkaç gün içinde kaybeder. Sakal ekimi sonrasında yaklaşık 1 ay sonrasında ekilen greftler uzamaktadır. Saç ekiminden farklı olarak sakal ekiminde çene bölgesindeki kan dolaşımı daha hızlı olduğu için greftler daha hızlı uzar. Sakal ekimi sonra ise hastalar istedikleri gibi sağlıklı ve gür sakallara kavuşabilirler.

domör bölge-min
Saç Ekiminde Donör Bölge Nedir?

Saç ekiminde donör bölge, saç köklerinin toplandığı alana denir. Donör bölge olarak kullanılan alan genellikle kafa arkasında iki kulak arasında yer alan bölgedir. Ancak bu alandaki saç kökleri yeterli olmadığı zaman sakal kılları ve göğüs kılları da kullanılabilmektedir.

Kulaklar arasındaki saçlar, sıklıkla saç ekiminde donör alan olarak kullanılırlar. Bu bölgede bulunan saç kökleri dökülmeye karşı dirençli saç kıllarından oluşur. Erkeklerde sıklıkla görülen Androgenetik Alopesi kaynaklı saç dökülmesi saçların ön ve tepe bölgesinde dökülmelere sebep olurken saçın arasında bulunan kulak arasındaki saçlara etki etmemektedir. Bu yüzden saç ekim tedavisini geliştiren uzmanlar, bu bölgedeki saçları saç ekim işleminde kullanırlar. Ancak saç ekimi yapılabilmesi için kişinin donör bölgedeki saçları tamamen kaybetmemiş olması gerekmektedir. Donör bölgedeki saçlarınız çok zayıfsa ya da herhangi bir saç folikülüne sahip değilseniz saç ekimi işleminin yapılması mümkün değildir. Saç ekimi yapılabilmesi için donör bölgede saç folikülüne sahip kılların olması gerekmektedir. Bu bakımdan hastaların saç ekimi işlemlerini ileri yaşlara bırakmaması gerekmektedir.

Saç Ekimi Öncesi Bilmeniz Gereken Şeyler Nelerdir?

Saç ekim operasyonuna başvurmadan önce bir saç ekim uzmanına başvurarak saç dökülme tipiniz hakkında bilgi almalı ve sürecin nasıl işlediğine dair bir ön görüşme yapmalısınız. Saç ekimi operasyonu estetik olduğu kadar mikro- cerrahi bir işlemdir de. Bu yüzden saç ekimi öncesi uymanız gereken bir prosedür vardır. Saç ekimi öncesi uymanız gereken prosedürler şu şekildedir;

 • Ekim işlemi öncesinde herhangi bir sağlık probleminiz varsa bir doktora danışmanlı ve sağlık durumunuzu iyileştirmelisiniz.

 • Saç ekimi öncesinde kullandığınız herhangi bir ilaç, kan sulandırıcı varsa saç ekim kliniğindeki doktorlara bildirmeniz gerekir.

 • Saç ekim işleminden önceki 1-2 günde kesinlikle alkol tüketmemelisiniz.

 • Sigara, ekilen saçların büyümesini engellediğinden ve damarların daralmasına sebep olarak kan akışını kısıtladığından saç ekiminden 1-2 gün önce sigara kullanımı kesinlikle önerilmez.

 • Bunun yanı sıra işlemden önce kahve, kola, çay, enerji içeceği gibi kafein içeren ürünler işlemden 1 gün önce tüketilmemelidir.

 • Operasyondan önce giyilmesi kolay olan rahat kıyafetler tercih edilmelidir.

 • Saç ekim işlemi öncesi hastalar duş almalı. Duştan sonra jel, sprey gibi saç şekillendirici ürünlerin hiç biri kullanılmamalıdır.

 • Saç ekim işlemi sabahı hafif bir kahvaltı yapılmalı. Kahvaltı sırasında kahve gibi kafein içerikli içeceklerden uzak durulmalıdır.

Saç ekimi öncesinde uymanız gereken prosedürler saç ekim sürecini en sağlıklı şekilde geçirmenizi ve işlem sonrasında kalıcı ve doğal saçlara kavuşmanızı sağlar.

Saç Ekimi İşlemi Kadınlara Uygulanabilir Mi?

Kadınlarda saç ekimi gerçekleştirilen bir işlemdir. Saç ekimi işlemi çoğunlukla erkeklerin tercih ettiği bir işlem olarak gözükse de kadınlar da saç ekimi işlemine başvururlar. Kadınlarda saç dökülmesi hormonal değişiklikler, genetik faktörler, hamilelik, doğum sonrası süreç, menopoz, saçların yüksek ısıya maruz kalması, boya gibi kimyasal işlemlerin sıkça yapılması, düzensiz beslenme, sıkı diyet uygulamaları, stres, B12 vitamin ve demir eksikliği gibi sebeplerden ötürü meydana gelebilir. Saç dökülmesi kadınlarda saçların orta kısmında ve şakaklarda dökülme şeklinde gerçekleşir. 

Devamını Oku

Bazı kadınlarda ise alın genişliğinin çok olması ve saç bitiş çizgisinin arkalardan başlaması bir sorun teşkil eder. Her halükarda kadınlarda saç dökülmesi görünümü ciddi anlamda etkiler. 

Saçların dökülmesine kaşlar da eşlik edebilir. Saçlar ve kaşlarda incelme veya dökülmeler kişinin kendini kötü hissetmesine, kaygı ve endişeye sebebiyet verebilmektedir.

Saç dökülmesi tedavisi için günümüzde kadınlar çeşitli yöntemlere başvururlar. Kadınlarda saç dökülmesi tedavisinde genelde bakım serumları, doğal yağlar, ilaç takviyesi, PRP, Mezoterapi gibi yöntemler kullanılır. Ancak uzun vadede bakıldığından saç dökülmesi tedavilerinin uygulanması zor olabilir. İlaçlı tedavi veya bakım terapileri düzenli olarak alınması veya tekrar edilmesi gereken işlemlerdir. Bu işlemleri yaptırmak ise oldukça masraflı olmaktadır.

Bunun yanı sıra saç dökülmesiyle kaybedilen saçların geri kazanılması mümkün değildir. Saç dökülmesi tedavileri var olan saçların güçlenmesine ve dökülmenin önlenmesine yarayabilir. Ancak yeni saçlar çıkartmaz, daha çok var olan saçlarınızı korur. Saç dökülme süreciniz geri dönülemez boyutlara ulaştıysa saç ekim tedavisi yöntemiyle doğal ve dolgun görünen saçlara ulaşmanız mümkündür.

Kadın saç ekimi, saç dökülmesi tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Günümüzde saç ekim tedavisinde FUE (Follicular Unit Extraction) saç ekim metodu popüler olarak kullanılmaktadır. Kadınlarda saç ekimi yönteminde ise FUE, FUE Safir ve DHI gibi ekim yöntemleri kullanılır. Kadın saç ekimi prosedürü tıraşsız bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Kadınlar tüm saçlarını tıraş ettirmek istemediklerinden tıraşsız saç ekimini daha çok tercih ederler. Tıraşsız saç ekiminde donör bölgeden yeterli miktarda saç kökü (greft) toplanır ve hastanın saçsız bölgesine eklenir. Donör bölge olarak seçilen alan kulaklar arasında kalan bölgedir. Burada kişinin tüm saçlarını etkileyemeyecek şekilde bir bölüm tıraş edilir. Saç ekimi işleminden sonra ise tıraş edilen bölge saçlarla kapatılabilmektedir. Tıraş edilen bölgeden mikro motor cihazlar yardımıyla yeterli miktarda greft toplanır. Toplanan greftler özel solüsyonlarda bir süre bekletildikten sonra FUE Safir ya da DHI yöntemiyle ekilirler.

hair transplant turkey
Saç Ekiminde Online Danışmanlık Nedir?

Saç ekiminde online danışmanlık, hastaların saç ekimi süreci hakkında merak ettikleri şeyleri sorabilecekleri bir hizmet türüdür. Saç ekimi yaptırmak isteyen hastalar saç ekimine uygun olup olmadıkları, saç ekimi prosedürü, işlem öncesi ve sonrası hakkında bilgi almak için online danışmanlık hizmetine başvurabilirler. Online danışmanlık, günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle gerçekleştirilen hizmetlerden biri olmuştur. Hastalar, saç ekim kliniğine gitmeye gerek duymadan whatsapp, telefon veya sosyal medya aracılığıyla online danışmanlara saç ekimiyle ilgili merak ettikleri her türlü soruyu sorabilirler. Online Danışmanlık ile saç dökülmesi tipinizin resmini danışmanlarımızla paylaşabilir, saç ekimi hakkında merak ettiğiniz her türlü sorunun cevabını alabilirsiniz.

Saç Ekimi Ağrılı Bir İşlem Midir?

Saç ekimi işlemi ağrılı mıdır sorusu, saç ekimi yapmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği sorular arasındadır. Saç ekimi öncesinde yapılan lokal anestezi işlemiyle ağrısız bir şekilde saç ekimi yaptırmak mümkündür. Lokal anestezi, işlem öncesinde hastanın kafa derisini uyuşturmak ve hastanın acısını en aza indirmek için yapılır. Bu sayede hastalar daha konforlu bir ekim süreci geçirebilirler.

Lokal anestezi FUE, Safir FUE ve DHI yöntemleri öncesinde uygulanan bir işlemdir. Bu işlemle saç ekiminden önce ekim yapılacak bölge uyuşturulur. Böylece hastanın saç ekim işlemini ağrısız bir şekilde geçirmesi hedeflenir.

Saç Ekiminde Uygulanan Anestezi Yöntemleri Nelerdir?

Saç ekimi yapılmadan önce işlemin acısız ve ağrısız olması için lokal anestezi yapılmaktadır. Lokal anestezi, kafa bölgesinde lokal anestezik ilaçların enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir. Lokal anestezi, iğnesiz ve sedasyon olarak 3e ayrılır. Klasik lokal anestezi işleminde hastanın kafa derisi enjeksiyon iğneleriyle uyuşturulur ve ekime hazır hale getirilirdi ancak günümüzde uygulanan iğnesiz ve sedasyon işlemlerinde hastalar daha konforlu bir anestezi süreci geçirebilir.

 • İğnesiz Anestezi İşlemi: İğnesiz anestezi işleminde anestezi uygulaması iğneden korkan hastalar için özel olarak tasarlanmış bir yöntemdir. Bu anestezi yönteminde basınçlı püskürtme cihazları kullanılır. Bu cihazların içine anestezik ilaçlar yerleştirilir. Daha sonrasında yüksek baskılı püskürtme tekniği ile hastanın deri altına ilaçlar enjekte edilir.

  Bu ilaçlar sayesinde hastanın saç ekimi esnasında hissettikleri acı ve ağrılar en aza indirilir.

 • Lokal Anestezi İşlemi: Klasik lokal anestezi işleminde lokal anestezik ilaçların enjeksiyon iğneleri yardımıyla hastanın kafasına enjekte edilmesidir. Bu şekilde hastanın kafası uyuşturularak saç ekimine hazır hale getirilir.

 • Sedasyonlu Anestezi: Hastaların anestezi işlemi sırasında endişelerini ve korkularını en aza indiren bir anestezi işlemidir. Sedasyon, Lygos Klinik olarak önerdiğimiz bir lokal anestezi biçimidir. Bu yöntemle anestezi işlemi öncesinde sedatif ve ağrı kesici ilaçlar damar yoluyla hastaya verilir. Sedasyon verildikten sonra hastalar 20-30dk hafif bir uyuklama haline girer. Daha sonrasında ise uyanır. Bu süreçte kafa derisine gerekli anestezik ilaçlar enjekte edilir ve hasta işleme hazır hale getirilir. Lygos Klinik olarak hastalarımıza sedasyonlu saç ekim yöntemini önermekteyiz. Sedasyon sayesinde anestezi işlemi konforlu bir şekilde geçirilebilir.

 

Kaş Ekimi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kaş ekimi, özellikle kadınların başvurduğu estetik bir operasyondur. Kaşlar yüzün küçük bir kısmını kapsasa da yüz ifadesini ciddi ölçüde etkiler. Geçmişte ince ve yay gibi dağılan uzun kaşlar oldukça modayken günümüzde kalın kaşlar moda haline gelmiştir. Bu modaya ayak uydurmak isteyen kadınlar ise kaş ekimine başvurmaktadırlar.

Kaş ekimi, ince kaşlara sahip, kaşlarında dökülmeler yaşayan, yara veya yanık sebebiyle kaş kayıpları yaşayan kişiler için uygulanan bir prosedürdür. Kaş ekimi, donör bölge olarak belirlenen ense kısmından alınan saç köklerinin ilgili kaş bölgesine ekilmesi yöntemiyle gerçekleşir. Saç ve sakal işlemlerine göre kaş ekimi çok daha küçük bir alanda gerçekleşir. Küçük bir alana yayılıyor olsa da kaş ekimi oldukça hassas bir işlemdir.

Devamını Oku

Kaş ekimi DHI ya da Safir FUE ekim yöntemi ile yapılabilir. Kaş ekimi öncesinde ilk olarak lokal anestezi ile donör bölge uyuşturulur. Ense arkası olarak belirlenen donör bölgeden saç kökleri mikro motor cihazlarla toplanır. Daha sonrasında ise DHI ya da Safir FUE yöntemi ile belirlenen bölgeye ekim yapılır. Kaş ekimi işleminde kılların açısı önceden belirlenmektedir. Hastanın istediğine göre belirlenen kaş çizgisi kaş ekiminde oldukça önemlidir. Kaşların estetik ve doğal bir duruşa sahip olması için kaş ekiminde ayrı bir özen gösterilmesi gerekir.

Kaş ekimi 18 yaşından büyük olan, kaşlarında yanık, yara, dökülme ya da boşluklara sahip olan herkesin yaptırabileceği bir işlemdir. Kaş ekim işlemi 60 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilir. Kaş ekimi işleminden 72 saat sonra ise bölge yıkanabilir. Ekim sonrası pıhtı ve kabukların tamamen ortadan kalması için ise 4-5 gün geçmesi gerekmektedir. Operasyondan sonra hastalar 3 gün sonrasında denize veya havuza girebilirler. Kaş ekimi sonrası iyileşme süreci için özel bir ilaç kullanmaya gerek yoktur. Kanal açılarak yapılan Safir FUE işleminden sonra ise 4-5 gün hafif şişlikler olabilir. Şişliklerin olması ise ekim işlemlerinde doğal bir durumdur.

Kaş ekiminden sonra kaşlar ne zaman çıkar? Düzenli beslenen bir bireyde günde ortalama olarak 0.3 mm kaş uzaması gerçekleşir. Kaş ekimi sonrası 15 gün içerisinde şok dökülme olarak adlandırılan geçici dökülme süreci sona ermiş olur. Şok dökülme bütün saç, sakal, kaş gibi ekim işlemlerinde olan bir durumdur. Bu yüzden hastaların endişelenmesine gerek yoktur. Şok dökülmenin ardından dökülen kıllar 4 ila 6 ay içerisinden yeniden ortaya çıkarlar. Kaş ekiminden sonra 1 ay sonra ise ekilen saç köklerinin büyümeye başladığı görülür. Kaş ekimi sonrasında dilediğiniz gibi doğal görünen kalıcı ve uzun ömürlü kaşlara sahip olursunuz.

Saç Ekimi Kliniği Nasıl Seçilir?

Saç ekim işlemi, saç ekim kliniklerinde gerçekleştirilen estetik ve mikrocerrahi bir işlemdir. Saç ekimi işlemini yaptırmak için doğru bir klinikte uygun prosedürlerle saç ekimi yaptırmanız gerekir. Saç ekimi kliniği seçerken dikkat edilmesi gereken ilk şey kliniğin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve lisanslı bir yer olmasıdır. Lisanssız ve onaylı olmayan klinikleri yetkililere bildirmeniz gerekli olacaktır.

Operasyon öncesinde ve sonrasında yapılacak işlemler sonuçları direkt olarak etkilemektedir. Saç ekim işleminden en yüksek verimi elde etmek için saç ekim kliniklerinde size işlem sürecinde yol gösteren Online Danışmanlık sisteminden bilgi almanız gerekecektir. Online danışmanlar size saç ekim işlemi öncesinde uyulması gerekenlere dair bir liste gönderirler. Ayrıca aklınıza gelebilecek her türlü soru ve durum için danışmanınızdan yardım almanız sağlanır. Türkiye saç ekim konusunda tercih edilmesinin sebeplerinden biri de kaliteli ve deneyimli doktorlarıdır. Saç ekimi için seçeceğiniz kliniklerde deneyimli doktorlar ve uzman saç ekibinin olmasına dikkat edin.

Saç ekim kliniği tercih ederken kliniğin hangi malzemeleri kullandığı ve malzemelerin kalitesi de oldukça önemlidir. İşlem sırasında kullanılan malzemeler kişiye özel olmalı, özel koşullarda sterilize edilerek saklanmalıdır. Operasyon sırasında oluşabilecek enfeksiyonları önlemek ve olası komplikasyonları engellemek için işlem sırasında hijyene ve kişisel sağlığa oldukça önem verilmelidir.

Kaliteli kliniklerde gerçekleştirilen saç ekim işlemleri işlem sonuçlarını oldukça etkilemektedir. Bu anlamda kişilerin işlemden mutlu olarak ayrılabilmesi için seçilen kliniğin, uygulanan prosedürün ve saç ekim işlemi gerçekleştirecek ekibin kalitesi ve deneyimi oldukça önemlidir.

Saç ekimi prosedürü 18 yaş üzeri olan kişilerde, donör alanı müsait ve sağlık durumu uygun olan kişilerde gerçekleştirilebilir. Saç ekim işleminden önce hastanın saç dökülme oranı, hangi yöntemin uygun olacağı analiz edilerek saç ekim işlemine karar verilir. Türkiye saç ekimi, alanında uzman hekimlerin olduğu, binlerce hastaya başarılı saç ekim işlemi gerçekleştirmiş, hasta referanslarına sahip, kurumsal kimliğe sahip kliniklerde gerçekleştirilmeli. Ayrıca klinik operasyonda kullanılan malzemelerin kalitesi, saç ekiminden kullanılan son teknikler, profesyonel ekip de saç ekim kliniği tercihlerini etkilemektedir. Son olarak Online Konsültasyon aracılığıyla prosedürün nasıl işlediği, kliniğin kalitesi ve uzman ekibinin dikkati ve özenine dair sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Saç ekiminde doğru kliniği bulmak istediğiniz sağlıklı ve gür saçlara ulaşmak ve rahat bir işlem süreci geçirmeniz için oldukça önemlidir.

Saç Ekim İşlemi Nasıl Yapılır?

Saç ekim operasyonu öncesinde saç ekim kliniğindeki doktorlar size gerekli kan testlerini uygularlar. Buna göre işlem öncesinde HIV, Hepatit B-C gibi virüslerin varlığını öğrenmek için kan testi yapılır. Ayrıca kandaki şekerin ölçülmesi ve kanın pıhtılaşma hızının yine ölçülmesi gerekecektir. Saç ekimi işlemi esnasında kanın sulanmıyor olması beklenen bir durumdur. Bu yüzden hastaların saç ekim işleminden 1-2 gün önce alkol alımını bırakması istenir.

Test sonuçlarının ardından hastanın tıraşı yapılır. Tıraş işlemi yapıldıktan sonra hastaya yapılacak ekim planına göre greft miktarları belirlenir. Daha sonrasında hastanın ekim bölgesi çizilerek belirgin hale getirilir. Doğal bir ön saç çizgisi görünümü verilmek için ön saçlara dağınık bir ekim işlemi yapılmaktadır. Hastanın çizim işlemi gerçekleştirildikten sonra ise hastanın son saç

Devamını Oku

durumuna dair fotoğrafları çekilir. Saç ekim öncesi fotoğraflar hastanın ameliyat sonrası nasıl değiştiğini görmeye yarar. Bu şekilde hastalar değişimi daha net şekilde görürler.

Test işlemleri, çizim ve stüdyo çekimleri bittikten sonra hasta ameliyathaneye alınır ve ekim işlemlerine başlanır. İlk aşamada lokal anestezi gerçekleştirilir. Lokal anestezi, hastanın ağrısız ve acısız bir saç ekim süreci geçirmesi için yapılır. Lokal anestezi yapıldıktan sonra anestezinin etkisini göstermesi için bir süre beklenir. Daha sonrasında ise saç ekim işleminin ikinci aşamasına geçilir. Bu aşamada donör bölge olarak belirlenen kafa arkasındaki bölgeden saç kökleri (greft) toplanır. Saç kökleri mikro motor denen cihazlar yardımıyla 2li, 3lü, 4lü, 5li, 6lı olarak toplanır. Ardından toplanan saçlar özel solüsyonlar içeren bir kapta bekletilir. Donör bölgeden toplanan saçlar, hastanın donör bölgesinde bulunan saçların durumuna göre belirlenir. Hastanın donör bölgesinde sağlıklı ve güçlü saçlar varsa, 6000 grefte kadar alım yapılabilir. Ancak hastanın donör bölgesi müsait değilse daha az alım yapılır. Saç ekim uzmanları bir seasnsta ortalama 3000-4000 greft alımı yaparak, saç ekim işlemi yaparlar. Ancak hastanın donör bölgesine göre durum değişebilir.

Hastadan yeterli kadar greft toplandıktan sonra toplanan greftler, özel solüsyon içeren kaplarda bekletilirler. Özel solüsyonlarda bekletme işlemi, toplanan greftlerin kırılmaması veya hasar görmemesi için yapılır. Saç ekim işleminin son aşamasında toplanan greftler saçsız bölgeye FUE Safir ya da DHI yöntemiyle ekilirler. Safir FUE yönteminde toplanan saçların ekimi için önce kanallar açılır. Safir uç’larla kanal işlemi yapıldıktan sonra, saç ekimi gerçekleştirilir. DHI saç ekim yönteminde ise toplanan greftler, Choi Pen denilen medikal kalemler ile direkt olarak yerleştirilirler. Saç ekim işlemi deneyimli doktorlar ve saç ekim uzmanları denetiminde gerçekleştirilir. Saç ekim operasyonu 7-8 saat gibi bir uzunlukta sürer. Operasyon gün boyu devam edeceği için hastaların rahat ettikleri günlük bir kıyafet giymeleri önerilir.

saç ekimi işlemi nasıl yapılır-min
hair transplant turkey
Saç Ekiminde Uygulanan Anestezi Yöntemleri Nelerdir?

Saç ekimi yapılmadan önce işlemin acısız ve ağrısız olması için lokal anestezi yapılmaktadır. Lokal anestezi, kafa bölgesinde lokal anestezik ilaçların enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir. Lokal anestezi, iğnesiz ve sedasyon olarak 3e ayrılır. Klasik lokal anestezi işleminde hastanın kafa derisi enjeksiyon iğneleriyle uyuşturulur ve ekime hazır hale getirilirdi ancak günümüzde uygulanan iğnesiz ve sedasyon işlemlerinde hastalar daha konforlu bir anestezi süreci geçirebilir.

 • İğnesiz Anestezi İşlemi: İğnesiz anestezi işleminde anestezi uygulaması iğneden korkan hastalar için özel olarak tasarlanmış bir yöntemdir. Bu anestezi yönteminde basınçlı püskürtme cihazları kullanılır. Bu cihazların içine anestezik ilaçlar yerleştirilir. Daha sonrasında yüksek baskılı püskürtme tekniği ile hastanın deri altına ilaçlar enjekte edilir.

  Bu ilaçlar sayesinde hastanın saç ekimi esnasında hissettikleri acı ve ağrılar en aza indirilir.

 • Lokal Anestezi İşlemi: Klasik lokal anestezi işleminde lokal anestezik ilaçların enjeksiyon iğneleri yardımıyla hastanın kafasına enjekte edilmesidir. Bu şekilde hastanın kafası uyuşturularak saç ekimine hazır hale getirilir.

 • Sedasyonlu Anestezi: Hastaların anestezi işlemi sırasında endişelerini ve korkularını en aza indiren bir anestezi işlemidir. Sedasyon, Lygos Klinik olarak önerdiğimiz bir lokal anestezi biçimidir. Bu yöntemle anestezi işlemi öncesinde sedatif ve ağrı kesici ilaçlar damar yoluyla hastaya verilir. Sedasyon verildikten sonra hastalar 20-30dk hafif bir uyuklama haline girer. Daha sonrasında ise uyanır. Bu süreçte kafa derisine gerekli anestezik ilaçlar enjekte edilir ve hasta işleme hazır hale getirilir. Lygos Klinik olarak hastalarımıza sedasyonlu saç ekim yöntemini önermekteyiz. Sedasyon sayesinde anestezi işlemi konforlu bir şekilde geçirilebilir.

 

Saç Ekimi Sonrası Olası Komplikasyonlar Nelerdir?

Saç ekimi sonrası olası yan etkiler hastaların ilgisini çeken konular arasındadır. Saç ekimi işlemi estetik bir işlem olduğu kadar mikro- cerrahi bir işlem olduğu için belli komplikasyonlara sahiptir. Saç ekimi sırasında Safir Uç’larla kanallar açılması kanamaların oluşmasına sebep olur. Kanamanın olduğu her işlemde ise enfeksiyon riski vardır. Saç ekimi sonrası olası yan etkiler deneyimli saç ekim uzmanlarına sahip bir klinikte deneyimli doktorların gözetimi altında yapıldığı takdirde en aza inecektir. Ayrıca başvurduğunuz kliniğin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan bir prosedüre sahip olması gerekir. Saç ekim işlemi deneyimsiz kişilerin eline bırakılmaması gereken bir işlemdir. Temelde kompleks bir işlem olmamasına rağmen saç ekim işleminde dikkat edilmesi gereken pek çok şey vardır. Saç ekimi sonrası oluşabilecek olası yan etkiler ise şu şekildedir:

 • Kabuklanma,

 • Şok Dökülme

 • Şişlik,

 • Ödem,

 • Deride kaşıntı veya kızarıklık,

 • Kafa derisi hassasiyeti veya ağrı,

   

Saç ekiminden sonra ortaya çıkan kabuklanma her saç ekim işleminde gerçekleşen doğal bir süreçtir. Saç ekimi sırasında kafa derisinde açılan kanallar, kanamalara sebep olur. Greftler ekildikten sonra oluşan yaraların kabuk tutması ve daha sonrasında kabukların dökülmesi beklenen bir süreçtir. Saç ekimi işlemi sonrası 1 ila 3 ay içerisinde şok dökülme gerçekleşir. Şok dökülme kafa derisinin yeni ekilen saçlara verdiği bir travma tepkisidir. Saç köklerinin yer değiştirmesi sonucunda köklerde travma yaşanması oldukça doğal kabul edilen bir durumdur. Bu travma sonrasında gerçekleşen şok dökülme ise saç ekimi sonrasında gerçekleşen doğal bir süreçtir. Şok dökülmenin ardından, ekim işleminin 3 veya 4. ayından itibaren ekilen saçlar büyümeye başlar.

Enfeksiyon saç ekimi sonrasında beklenmeyen bir yan etkidir. Saç ekiminde greftlerin ekimi esnasında birçok kanal açılır. Bu sırada kanamalar gerçekleşecektir. Kanamaların olması enfeksiyon riskini gündeme getirir. Ancak deneyimli doktor ve uzman bir ekibe sahip güvenilir bir klinikte yapılan saç ekim işlemlerinde herhangi bir enfeksiyon ortaya çıkmamaktadır. Güvenilir klinikler sağlık bakanlığı tarafından onaylı olup, lisans süreçlerini tamamlamış kliniklerdir. Ayrıca deneyim ve hasta memnuniyeti de saç ekim kliniği seçimlerinde oldukça önemlidir.

Saç ekimi sonrasında çıkan ortaya çıkan, ağrı, ödem, şişlik gibi durumların önlenmesi için doktorunuz size çeşitli ilaç takviyeleri yapar. Ancak saç ekimi sonrasında oluşan ödem, şişlik gibi yan etkiler 3-4 gün sonrasında etkisini kaybetmeye başlar. Bu anlamda yan etkilerin birçoğu geçicidir. Öte yandan saç ekimi sonrasında enfeksiyon, nekroz, ateşlenme, iltihap gibi ciddi rahatsızlıklar ortaya çıktığı takdirde hastanın ivedilikle doktoruna başvurması gerekmektedir.

AFRO Saç Ekimi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Afro Saç ekimi Afrika kökenli kişilere gerçekleştirilen saç ekimidir. Afro saç ekimini diğer saç tipi ekiminden ayıran birkaç nokta olmakla birlikte uygulanan yöntemde büyük farklılıklar yoktur. Afro saç tipi doğası itibariyle kalın telli, kıvırcık ve ve sık bir görünüme sahiptir. Afro saç tipi derinin altında da kıvrımlı bir saç köküne sahiptir. Bu yüzden saç köklerini çıkartmak oldukça zordur. Ancak bu Afrika kökenli bireylere saç ekimi yapılamayacağı anlamına gelmez.

Afro Saç Tipine Sahip Olanlarda Saç Dökülmesi

Afrikalı bireylerde özellikle sıkı saç örgüleri, sıkı toplanmış ve baskılanmış saçlardan ötürü saç dökülmeleri görülebilir. Bu model saç dökülmeleri Traksiyon Alopesisi olarak isimlendirilmektedir. Afro tipi saç dökülmesi kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de görülmektedir.

Afro Saç Ekiminde Hangi Yöntem Kullanılır?

Afro saç ekiminde diğer saç tiplerinde olduğu gibi FUE, FUE Safir ve DHI yöntemleri uygulanır. FUE saç ekiminde saçları donör bölgeden çıkartmak için kullanılan yönteme denir. Saç kökleri mikro motor cihazlarla çıkartılır ve özel bir solüsyonda bir süre bekletilirler. Daha sonrasında ise saç kökleri DHI ya da Safir FUE ekim yöntemiyle saçsız bölgeye ekilir. Afro Saç ekiminde saçların çıkartılması ve ekilmesi zor bir süreç olduğundan deneyimli doktorlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Afro Saç Ekimi Sonuçları Ne Zaman Çıkmaya Başlar?

Afro saç ekimi sonrasında uyulması gereken kurallar genel saç ekim prosedürüyle aynıdır. Afrikalı bireyler saç ektirdikten 3-4 ay sonra saç kökleri uzamaya başlar. Afro saç tipi diğer saç tipinden daha yoğun ve sıkı yapısından ötürü daha hızlı uzar ve sonuçlar daha erken görülür. Ekilen saçlar kısa sürede çıkarak uzamaya başlar. Bu sayede yeni saçlarınıza kavuşursunuz.

Saç Ekim Sonrası Süreç Nasıl Gerçekleşir?

Saç ekimi sonrası süreç hastaların evlerine gittikten sonra ekilen bölgeyi nasıl koruması gerektikleri, yatış pozisyonu, tüketilmemesi gereken besinler gibi durumları ifade eder. Saç ekiminden sonra süreç aşağıdaki gibi gerçekleşir.

 • Saç ekimi işleminin ertesi günü donör bölgenize pansuman işlemi yapılır,

 • Pansuman işleminden sonraki gün ise klinik çalışanları tarafından ilk yıkama işlemi gerçekleştirilir,

Devamını Oku
 • Hastalar evlerine gittikten sonra 10 gün boyunca doktorun anlattığı şekilde, önerdiği şampuan ve kremlerle yıkama işlemini yapmaları gerekir.

 • Saç ekimi yapıldıktan sonraki ilk 3 gece yüksek yastık kullanılmalıdır. Yüksek yastık kullanımı donör bölgenin korunması için önemlidir. Ek olarak yan veya sırt üstü yatışlar tercih edilmelidir. İlk 10 günün ardından doktorun onayına göre hastalar normal yatış pozisyonuna devam edebilirler.

 • Onuncu gün itibariyle kabuk dökme işlemi gerçekleşir. Hastalar kendilerine gönderilen video ile kabuk soyma işlemini yavaş ve dikkatli bir şekilde yapmaları gerekir.

 • Kabuk soyma işleminin ardından iyileşme süreci devam eder. Bu esnada saç ekim ardından 1 ila 3 ay içerisinde saç köklerinde şok dökülme durumu gerçekleşir. Şok dökülme saç ekim sürecinde görülen geçici bir süreçtir.

 • Dökülen saçlar yeni saçların gelmesi için zemin hazırlarken saç ekim sonrası sürecin 4 ila 6. ayın ardından sağlıklı saç kökleri kendini göstermeye başlar.

 • Bu süreçte kafa derisinde kaşıntı, sivilce, kızarıklık ve siğil gibi geçici komplikasyonlar gözükebilir. Greftlerin saçlı deriye adaptasyonu ile birlikte bu yan etkiler etkisini yitirir ve 6. ay ila 1 yıl arasında hasta hayalindeki saçlara kavuşur.

 • 1 yılın sonunda ise saç ekim süreci tamamlanır ve hastalar istedikleri gibi yoğun ve kalıcı saçlara kavuşurlar.

Saç ekimi süreci eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesi için seçtiğiniz kliniğin kalitesi ve işlemi gerçekleştirecek olan uzman doktor ve saç ekim ekibinin deneyimi çok önemlidir. Saç ekim klinikleri Sağlık Bakanlığından onaylı ve lisanslı klinikler olmalıdır. Hastaların saç ekimi öncesi ve sonrasında uyulması gerekenler kurallara dikkat etmesi çok önemlidir. Saç ekiminden sonraki en önemli şeylerden biri ise ekilen saçlara çok iyi bir bakım uygulanmasıdır. Saç ekimi yapıldıktan sonraki ilk 1 ay doktorun önerisi dahilinde alınması gereken vitamin ve oral ilaçlar bulunur. İlk 6 ay içerisinde ise saç gelişimini destekleyen B12, Demir, Biotin, Çinko ve Selenyum gibi takviyelerin alınması da önerilmektedir. Bunlara ek olarak saçları güçlendirmeyi ve sağlıklı büyümesini amaçlayan Mezoterapi ve PRP terapi işlemleri klinikler tarafından yapılmaktadır. Mezoterapi ve PRP terapileri saç dökülmesini minimalize etmek, saç foliküllerini güçlendirmek, doğal ve sağlıklı saç görünümünü elde etmek için yapılır. Saçı güçlendirmeye yarayan terapi yöntemlerinin içeri ise şu şekildedir:

saç ekimi sonrası süreç nasıl geçer
PRP Tedavisi

PRP Tedavisi (Platet Rich Plazma), kanın içeriğinde yer alan plazma hücrelerinin özel bir işlem yardımıyla ayrılarak vücuda geri enjekte edilme işlemine denir. Kanın içinde yer alan plazma, platetler bakımından zengin hücrelere sahiptir. Trombositler (platelet) kanın pıhtılaşmasını sağlamakla birlikte yaraların iyileşmesine de yardımcı olur. Bu bakımdan PRP tedavisi vücuttaki hasarlı dokuyu iyileştirmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir.

PRP tedavisi hastanın kendi kanıyla vücuttaki bazı yaraları iyileştirmek mümkündür. PRP tedavisi ile sadece saç dökülmesi değil, cilt gençleştirme dahil olmak üzere ağrı tedavisi, tendon yaraları, varise bağlı iyileşmeyen yaralar ve diş implantı sonrası yaraların iyileşmesi için kullanılır.

PRP saç uygulaması güçsüz ve seyrek saçlara sahip olan bireylerin saçlarını daha sağlıklı ve güçlü hale getirmeyi hedefleyen bir tedavi yöntemidir. PRP saç tedavisi ile hastanın kendi kanından alınan platet hücreleri saçlı deriye enjektör iğneleriyle uygulanır. Böylece saç köklerinin iyileştirilmesi amaçlanır. Yapılan tedavinin ardından saç köklerinden canlanma görülür, ayrıca saç dokusu büyümeye başlar, aynı zamanda yıpranmış ve incelmiş saç kökleri de onarılmış olur. Saç ekimi tedavisinden sonra hastalara PRP tedavisi almaları önerilir. Böylece saçlarınızın sağlıklı ve canlı bir görünüme sahip olması desteklenir.

Mezoterapi

Mezoterapi tedavisi ismini cildin orta tabakası olan mezoderm tabakasından alır. Mezoterapi ise cildin orta tabakasını iyileştirmek için ve sağlıklı saçların çıkması için vitamin, protein, enzim ve minerallerle dolu çeşitli ilaçların enjekte edilmesi yöntemiyle gerçekleştirilir. Mezoterapi sadece saç tedavisinde değil, cilt yenileme, selülit giderme, leke ve kırışıklık gidermek, gençleştirme gibi tedavilerde de kullanılmaktadır. Saç derisine enjekte edilen besleyici maddeler ise saç dökülmesi tedavisinde oldukça etkilidir. Mezoterapi uygulamasında gerçekleştirilen enjeksiyon saç köklerinin besleyerek saçları güçlendirir, daha canlı ve sağlıklı hale getirir. Ayrıca incelmiş saç derisinin güçlenmesi için de mezoterapi tedavisi uygulanabilmektedir. Hastalara saç ekimi işleminden sonra Mezoterapi tedavisi alması önerilir. Böylece saçlarınızın güçlü ve sağlıklı bir şekilde büyümesi teşvik edilir.

Türkiye’de Saç Ekim Maliyetleri?

Saç ekim maliyetleri Türkiye’de uygulanan yöntemlere göre farklılık göstermektedir. Saç ekim maliyetleri hastanın tercih ettiği klinik, kliniğin bulunduğu yer, saç dökülmesi analizi, ekim işlemi sırasında ne kadar greft kullanılacağı, kullanılacak saç ekim tekniğine göre değişkenlik gösterir.

 

Devamını Oku

Saç ekim maliyetleri arasında klinik en önemli etkenlerden biridir. Saç ekim kliniğinin konumu, şehir merkezinde olup olmaması dahi ekim fiyatlarını etkiler. Öte yandan her saç ekim kliniğinin farklı bir hizmet anlayışı vardır. Buna göre sunulan hizmet paketinde farklılıklar görülmektedir.

Örneğin Türkiye’deki saç ekim kliniklerinde saç ekimi ücretleri paket olarak sunulur. Hastalara saç ekim işlemi sürecinde 5 yıldızlı bir otelde konakladıkları bir hizmet sunulur. Ayrıca hastaların otelden kliniğe transferi için özel bir araç tahsis edilir. Bu şekilde hastalar otelde sunulan kahvaltı, spa, spor salonu gibi hizmetlere de saç ekimi işlemiyle beraber erişebilirler. Kanada, Amerika, İngiltere gibi saç ekimi işlemlerinin yapıldığı ülkelerde saç ekim işlemiyle konaklama ve transfer ücretleri ayrı tutulur. Bu anlamda saç ekim işlemi oldukça masraflı bir hale gelir. Ancak saç ekimi Türkiye maliyetleri bu anlamda oldukça avantajlıdır.

Saç ekiminde sıklıkla kullanılan yöntemler Safir FUE ve DHI saç ekim yöntemleridir. Safir FUE, safir uç’lu kalemler kullanılarak ekimi yapılır. Safirin doğada bulunan değerli bir maden olması, dayanıklı yapısı, deriyle uyumlu doğala yakın yapısı ve deride en az hasar bırakması sebebiyle tercih edilir. Safir FUE yöntemi, çelik uç’la gerçekleştirilen saç ekimine göre oldukça avantajlıdır. Çelik uç’larla yapılan saç ekimi saçlı derinin altındaki damarlara zarar verir ve saç derisinde daha fazla komplikasyon oluşmasına sebebiyet verir. Ancak Safir uç’larla yapılan Safir FUE yönteminde saçlı deri çok daha az hasar görür. Bu yüzden hastaların saç ekim yöntemlerinden en son yenilik olan Safir FUE saç ekim yöntemini tercih etmeleri önerilir. Bu bakımdan Safir uç’larla yapılan saç ekim işlemleri maliyetine bağlı olarak artmaktadır.

DHI saç ekim yöntemi ise Choi Pen isimli implanter kalemlerle gerçekleştirilen direkt saç ekim yöntemidir. DHI saç ekiminde kanal açmaya gerek olmadan saç ekimi yapılır. Bu sayede daha sık saç ekimi yapılabilir. Hastalar böylece doğal ve yoğun bir saç görüntüsüne erişebilirler. DHI saç ekim yöntemi ise çok fazla operasyonda kullanılmaması, işlemi yapan ekip sayısının fazla olması ve kullanılan Choi kalemin maliyetine bağlı olarak fiyatı artmaktadır.

Saç ekiminde fiyat politikası uygulanan yöntem, saç ekim tekniği, seans ve kliniğe bağlı olarak değişmektedir. Buna göre, Türkiye’de saç ekim fiyatları 3.000 ila 4.000 dolar arasında değişmektedir. Bu fiyat ise Avrupa ülkeleri, Kanada ve Amerika’daki saç ekim maliyetlerine göre oldukça uygundur.

Müşteri Memnuniyetleri

Excellent
Based on 39 reviews
Egzon Shurdhaj
Egzon Shurdhaj
2022-09-08
I have made my hair transplant in hair center of turkey . Absolutely recommended , they take care of in the best way , very professional staff , five star hotel , vip transfer . Im very satisfied with my result .
עומרי יעקב
עומרי יעקב
2022-08-26
צוות מדהים אדיב וסבלני
NOAH ASSULIN
NOAH ASSULIN
2022-08-25
צוות מעולה וסבלני. מרוצים מאוד תודה רבה ושמחים שהגענו אלייכם
סדוק פשייב
סדוק פשייב
2022-08-25
Zekai Çağrı İsak
Zekai Çağrı İsak
2022-08-10
Çok profesyonel şekilde yaklaşıyorlar. Sıcak kanlı tavırları ile güvende hissettiriyorlar. Lygos clinic ekibine teşekkür ederim.
selim demiral
selim demiral
2022-05-06
Saç dökülmesi konusunda çok problemler yaşadım yoğun araştırmalardan sonra lygos clinic ailesiyle tanıştım Sinan bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum süreç gerçekten çok mükemmeldi gerçekten herkese tavsiye ederim söyleyecek başka bir söze gerek yok herşey ortada 🤗
hamidreza abdolahi
hamidreza abdolahi
2022-04-05
Seker Eren
Seker Eren
2021-11-03
Jimmy Piessens
Jimmy Piessens
2021-09-23
Un bon accueil Une super expérience, un bon suivi et un personnel très professionnel ! Nous avons eu un interprète qui nous a accompagné toute la durée du traitement (un bon plus)
Charif Chahrayar
Charif Chahrayar
2021-06-19
سلام عليكم ، اريد ان احكي عن تجربتي في زراعة الشعر في مصحة lygos klinik مصحة جد مجهزة وطاقم طبي محترف توفير الرعاية الطبية اللازمة مع اهتمام كبير بكل زائر المصحة قصد زراعة الشعر، مع احترام الإجراءات الاحترازية لفيروز كوفيد-19، في البداية استقبال في المطار وذهاب الي الفندق بمرافقة مترجمة في غاية اللطف والاهتمام والتفهم وتقديم الدعم النفسي والتشجيع للقيام بالعملية، اليوم الثاني الذهاب إلى المصحة القيام بالتحاليل من طرف الطاقم الطبي، و القيام بعملية الاقتطاف للبصيلات الشعر وفتح القنوات بتقنية فوي سفير، تليها فترة راحة يتم تقديم وجبة غذاء، بعدها القيام بزارعة للبصيلات بعناية فائقة حسب الرسم الذي قامو به سابقا لجبهة الرأس، بعد الانتهاء القيام بتضميد خلف الرأس و تطبيب، وفي اليوم الثاني إزالة الضمادة و تنظيف مكان مكان اقتطاف للبصيلات ، اتمنى من الجميع وبالخصوص الناس الذين يعانون من جميع يعانون من تساقط الشعر و الصلع بزيارة هذه المصحة المحترفة

Ücretsiz Muayene

TR FORM
LYGOS CLINIC

Daha fazla Bilgi

Adres

 Selenium Retro 7-8-9-10. Kısım mah. E5 yanyol cad NO:18/1 A Blok 1. Kat, 34158 Bakırköy/İstanbul

Daha Fazla Bilgi